top of page
RAINBOW GOSPEL

RAINBOW GOSPEL

STOCKHOLM

SWEDEN

Type: SATB
Members: 20
Founded: 2001

ABOUT

Rainbow Gospel är en kör som består av människor i alla regnbågens färger; kvinnor, män, icke-binära, troende och icke troende, homo-, bi-, hetero-,cis person och transpersoner. Vi samlas i en fast övertygelse om alla människors lika värde.

Rainbow Gospel är en ideel förening som är både politiskt och religiöst oberoende. Medlemmarna i kören består av troende, icke troende, hbtq personer, likväl personer som stöttar hbtq communityt. Vi samlas i en fast övertygelse om alla människors lika värde, vilken är den viktigaste frågan för oss.

 

Kören Rainbow Gospel grundades under Regnbågsmässans verksamhet i Gustav Vasa kyrka 2001. Efter några år gick Rainbow Gospel vidare i egen regi och är i dag en fristående ideell förening under musikalisk ledning av Serny Lilja och Sara Brannäs.

Rainbow Gospel fungerar som musikalisk och social plattform för att i kyrkliga och icke kyrkliga sammanhang agera över gränserna mellan homo-, bi-, transpersoner, cis personer och heterosexuella.

Att i musiken, tillsammans över gränser som ålder, kön och sexuell läggning, verka för en större öppenhet och förståelse för det fruktbara och sköna i olikheter, ser vi i Rainbow Gospel som en av våra uppgifter. Den andra är att sprida glädje, hopp och kraft med vår sång.

Rainbow Gospel sjunger vid egna konserter och i konserter tillsammans med andra körer. Rainbow Gospel medverkar även i gudstjänster, vid bröllop, i tv-program, skivinspelningar med mera.

If for any reason you don't want to be on our website, give us the name of your choir and your email and click SUBMIT.

your choir will be removed shortly, thanks

bottom of page