top of page
HELLMANS DRENGAR

HELLMANS DRENGAR

GOTHENBURG

SWEDEN

Type: TTBB
Founded: 1994

# Wonderful Supporting members
10
# Wonderful members
41

ABOUT

Hellmans Drengar vill vara Sveriges modigaste manskör genom att vara normmedvetna i allt vi gör och på så sätt ifrågasätta den traditionella mansrollen.


Hellmans Drengar vill vara Sveriges modigaste manskör. Detta mod vill vi förmedla genom att vara normkritiska i allt vi gör och på så sätt ifrågasätta den traditionella mansrollen. I en av våra egenskrivna sånger ”När är man en man” sjunger vi: bra karl reder sig själv, ta det som en man, själv är bäste dräng och man är väl karl för sin hatt.

Vi ifrågasätter dessa vanliga uttryck och tror att det finns andra sätt att tänka om manlighet.

I vårt mansarbete delar vi kontinuerligt tankar, känslor, rädslor och förhoppningar och upptäcker att vi har de flesta av dessa gemensamt. Genom att lyssna på varandra känner vi igen oss själva och bryter den isolering som den traditionella mansrollen bär med sig. En grundläggande tanke som vi har med oss är att om män kan bryta isolering och ensamhet så skapar vi en bättre tillvaro för oss själva, andra män, kvinnor och våra barn.

Vi vill också vara normkritiska och modiga när det gäller att motarbeta homofobi som ofta lyfts fram som den företeelse som mest av allt isolerar män.

Vi heter Hellmans Drengar för att vi vill hylla Allan Hellman som var gjuteriingenjör från Lysekil. Han var den som 1950 tog initiativet till bildandet av en svensk riksorganisation för homosexuella. Att påstå att Allan Hellman var en modig man, eller till och med en av Sveriges modigaste män, är ingen överdrift. Han utmanade värderingar och före-ställningar och förändrade sin samtid när han drev kontroversiella frågor under det starkt konservativa 50-talet. I våra ögon är han en förebild.

Claes Nyström bildade Hellmans Drengar 1994. Kören har i dag cirka 60 medlemmar och är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden.


Hellmans Drengar are Sweden’s freshest and most sought-after male choir, with compassion as its key signature.


Through choir singing and work with male gender roles, Hellmans Drengar seek to strengthen the individual and create a better world for mankind.

equally mixed classic/rock/pop/musicals

2004

Manage your Choir information

Now you can change, add or remove the information about your choir

Want to change your profile picture?

​Change the description of your choir?

Your contact information?

A new link to a Facebook page, Twitter or Instagram account?

Click here to submit your changes

bottom of page