top of page
GEMENGD DAMES KOOR

GEMENGD DAMES KOOR

GRONINGEN

THE NETHERLANDS

Type: SSAA
Founded: 1988

# Wonderful Supporting members
0
# Wonderful members
20

ABOUT

Diverse vrouwen
Vrouwen van alle leeftijden, zowel lesbisch als hetero, zijn welkom bij ons koor. 
Kom eens langs en maak een afspraak voor één of twee proefrepetities om te zien of je je prettig voelt bij ons en ons repertoire.

Identiteit
Eind jaren '80 heerste nog verzuiling in de vrouwenwereld en het was verre van vanzelfsprekend dat lesbische en heteroseksuele vrouwen gezamenlijk activiteiten ontplooiden. We wilden niemand buitensluiten, maar in hoeverre hoorden we dan tot de homowereld? Als vanzelfsprekend traden we op tijdens feestavonden van het COC, we maakten in onze liedjes grapjes over de lesbische liefde, maar wilden onszelf geen exclusief lesbisch koor noemen. 

Toen we werden uitgenodigd voor het Europese homokorenfestival in Groningen was onze deelname aanvankelijk zeker niet vanzelfsprekend. Na een heftige discussie was de conclusie: we zijn weliswaar niet exclusief maar wel overwegend lesbisch en de heterovrouwen in ons midden zullen zich daarbij thuis moeten voelen en bereid moeten zijn om ook tijdens een homofestival op de planken te staan. Een enkeling vertrok, de meesten bleven en vanaf dat moment was onze unieke identiteit definitief een feit.
 

Our choir was founded in 1988 and has since then performed in many places and on several occasions. You may remember our performance on former Various Voices festivals in Groningen, Munich, Berlin, Paris, London, and Dublin. The choir is well known for the variety of the repertoire and the matching (or just funny!) choreographies. Our music ranges from madrigal to musical.

We are thirty very different ladies, who never make a fuss about where, who, why and how we love. Lesbian, bi-, mono- and heterosexual women sing side by side and are closely connected.

We sing in Dutch, French, English, German, Swedish, Latin or let our fantasy go. With passion!

We think singing should be fun, but we also work hard on improving our voices, the quality of our choir and of our repertoire. Our choir is a close-knit club of wayward ladies, always looking for new (musical) challenges. Our conductor, Aletta Kwant, thinks Various Voices is a big challenge, but also a great opportunity to reach out to an enthusiastic, music loving audience. Come see, listen and experience our music together with us!

mostly rock/pop/musicals, some classical

2000

Manage your Choir information

Now you can change, add or remove the information about your choir

Want to change your profile picture?

​Change the description of your choir?

Your contact information?

A new link to a Facebook page, Twitter or Instagram account?

Click here to submit your changes

bottom of page