Krakofonia

Contact

Contact-image
Krakow Poland

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://krakofonia.wordpress.com/

Links

Other information

type: SATB
members: 20
founded: 2014
joined Legato: 2017

Chór został założony z myślą o osobach nieheteronormatywnych i przez osoby nieheteronormatywne - abyśmy mogli wspólnie bawić się muzyką i rozwijać się wokalnie, a jednocześnie po prostu: bez obaw otwarcie być sobą. Jednak Twoja tożsamość czy orientacja w żaden sposób nie warunkuje możliwości przyłączenia się do zespołu - jeśli ze wszystkich literek akronimu LGBTQ identyfikujesz się tylko z literką F (friend), jesteś również bardzo mile widziany / widziana ! Zapraszamy na próby!


The choir was founded for people and by people of non-heteronormative - so that we can have fun together with music and grow vocally, yet simply, openly be themselves without fear. However, your identity or orientation in no way determines the possibility of joining the team - if all the letters of the acronym LGBTQ identify only with the letter F (friend), you are also very welcome / appreciated! We invite you to try!