EmailPrintExport ICS

Spring concert: Man är man

Event

Spring concert: Man är man
Title:
Spring concert: Man är man
When:
Sun, 7. May 2017, 17:00 h
Where:
Betlehemskyrkan - Göteborg
Choir:
Hellmans Drengar

Event Description

Under alla år har Drengarna arbetat med genusbegreppet, främst med maskuliniteten. Vi tror på en värld som är lite mindre traditionellt manlig och lite mer mänsklig. Vi är övertygade att detta skulle vara en värld som är bättre för oss män men också för våra nära och kära och våra barn. Vi vill beröra oss själva och er med manskörssång som väcker tankar och funderingar, härliga skratt och kanske också framkallar en allvarsam tår.

Vi bjuder in er att tillsammans med oss vara modiga och frimodiga – tillsammans kan vi förändra världen.

VÅRKONSERT 2017: Man är man

Vårkonsert med Hellmans Drengar


Over the years, Hellmans Drengar worked with the gender concept, especially with masculinity. We believe in a world that is a little less traditional male and a little more human. We are convinced that this would be a world that is better for us men but also for our loved ones and our children. We want to touch ourselves and yourselves with choir vocals that evoke thoughts and reflections, lovely laugh and maybe even provoke a serious tear.

We invite you to join with us to be brave and bold - together we can change the world.

Spring Concert 2017: You are a man

Spring concert with Hellman's Drengar


Venue

Betlehemskyrkan
Location:
Betlehemskyrkan
Street:
Erik Dahlbergsgatan 11B
ZIP:
41126
City:
Göteborg
Country:
Sweden